Over Zamaradi Communications

Beste lezer,

Mijn naam is Emeraude van Deenen, en ik ben oprichter en eigenaar van Zamaradi Communications. Als kind las ik al alles wat los en vast zat – op mijn elfde had ik alle kinder- en jeugdboeken in de plaatselijke bibliotheek verslonden en gebruikte ik stiekem mijn moeders pasje om ook alle volwassenenboeken te kunnen lezen. Naast deze grote liefde voor geschreven tekst – de zogenaamde Ars Poetica – heb ik ook altijd grote interesse gehad in verbale communicatie en overtuigingskracht – de Ars Retorica. Datgene wat deze twee gebieden met elkaar verbindt is taal; ik ben altijd geïntrigeerd geweest door hoe krachtig taal kan zijn, en hoe nonchalant we het tegelijkertijd in het dagelijkse leven inzetten voor uiteenlopende communicatie.

Het was voor mij dan ook een logische stap om na het behalen van mijn atheneumdiploma Literatuurwetenschap en Nederlands te gaan studeren. Gestuurd door ambitie begon ik al aan het begin van mijn studie aan een carrière te bouwen: Alexander Goede, eigenaar van Katakura WBLC (die ik tot op heden zeer dankbaar ben en die nog steeds een belangrijke opdrachtgever is), zag iets in mij en leidde me – naast mijn studie – op tot taaldocente. Ook kreeg ik de kans om stage te lopen bij de gerenommeerde kinder- en jeugdboekenuitgeverij van Emanuel Querido (ook nog steeds een belangrijke opdrachtgever) waar ik alle kneepjes van het redacteursvak leerde. Door deze werkervaringen is het spreekwoordelijke balletje gaan rollen, en werd ik door steeds meer bedrijven in dezelfde branche gevonden. Gedreven door een ondernemersgeest (en nog steeds diezelfde ambitie) richtte ik nog tijdens mijn master (waar ik cum laude voor afstudeerde) een onderneming op: Zamaradi Communications zag het licht.

Sinds die tijd heb ik al veel opdrachtgevers mogen verwelkomen voor wie ik diverse, uiteenlopende opdrachten heb uitgevoerd. Iedereen die diensten nodig heeft op het gebied van de Nederlandse taal is welkom, en ook ben ik altijd op zoek naar professionele freelancers om mijn team te versterken.

Als u kiest voor Zamaradi Communications kiest u voor een persoonlijke en kwalitatieve aanpak. Wij houden altijd uw doelen en wensen voor ogen, zodat we samen onze schouders eronder kunnen zetten.” width=”377″ height=”282″ />Dear reader,

My name is Emeraude van Deenen, and I am founder and proprietor of Zamaradi Communications, a Dutch school located in Amsterdam. As a child, I read anything and everything – at the age of eleven I had already devoured all the child and youth books from the local library and I secretly used my mother’s access card in order to read all the adult books as well. My strong liking was not only for written texts – the so-called Ars Poetica – but also for verbal communication and persuasiveness – the Ars Retorica. What brings these two areas together? Language! I have always been intrigued by the strength of language, and also at the same time by the nonchalance with which we apply language for all kinds of communication in our daily lives.

Therefore it was a logical step for me to study Literature and Dutch after finishing my secondary school. Driven by ambition, I already started building my career when I started on my studies: Alexander Goede, proprietor of Katakura WBLC, saw something in me and trained me, during my studies, to become a language teacher. I was also granted the opportunity to do practical training at the renowned publisher of child and youth books, Emanuel Querido, where I learnt all the ins and outs of being an editor. These practical experiences got things moving, with the result that various companies in the same line of work knew where to find me.
Driven by entrepreneurship (and the same ambition), I founded an enterprise during my Masters (which I finished cum laude): Zamaradi Communications came into being.

From that time on, I have welcomed various commissioning parties for whom I have executed various, diverse assignments. Anybody who needs services related to the Dutch language is welcome, and I am also looking for professional freelancers to strengthen my team.

Choosing for Zamaradi Communications means that you are choosing for a personal and qualitative approach. We always keep your goals and wishes in mind, so that we can shoulder the task together.